02-301-2223 [email protected]
nba betting app

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัด น้ำเสียและระบบสำรองน้ำ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือการจัดการน้ำ

Water Management System

บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังนี้

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ วัสดุไฟเบอร์กลาสและวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีนขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท ดังนี้
   • ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ทั่วไป มีทั้งประเภทระบบเติมอากาศและระบบไม่เติมอากาศ ภายใต้ตราสินค้าที่หลากหลาย เช่น ถังแซทส์ (SATS) ซูเปอร์แซทส์ (SUPERSATS) อีโค่แท้งค์ (ECO TANK) ตลอดจนถังดักไขมัน พี.พี. (P.P. Grease Trap)
   • ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารขนาดกลางถึงใหญ่ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ตราสินค้า แอโรวีล (AEROWHEEL)แอโรแมกซ์ (AEROMAX)ไบโอฟิล (BIOFil) ตลอดจนระบบแยกไขมันอัตโนมัติ (Auto Grease Remover)
 • อุปกรณ์สำหรับระบบน้ำเสียและน้ำใช้
  • บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มน้ำเสียและเครื่องเติมอากาศซูรูมิ (TSURUMI) เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (AIR PURE) เครื่องเติมอากาศฟลุ๊คส์ (FUCHS)
 • ระบบสำรองน้ำ
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถังสำรองน้ำซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้ตราสินค้า “PP” ถังสำรองน้ำของบริษัทสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คือ
   • ถังสำรองน้ำทั่วไปโดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 500 – 4,000 ลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมถึงอาคารต่างๆ เช่น ถังสำรองน้ำ พี.พี. ดี แท้งค์ (P.P. D - TANK) พี.พี.วิงค์ (P.P. WINK) พี.พี.เซฟ (P.P. – SAFE) และถังสำรองน้ำรุ่นอินทิลิเจ้นท์ (Intelligence Water StorageTank) ซึ่งมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งปั๊มน้ำบนถัง สำรองน้ำ ทำให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ลดปัญหาเสียงรบกวนและความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วม ลดขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม ง่ายต่อการ ดูแลและบำรุงรักษา
   • ถังสำรองน้ำขนาดใหญ่ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส คุณภาพสูงมีความแข็งแรงโดยมี ขนาดความจุตั้งแต่ 5,000 – 100,000 ลิตร ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารหรือโรงงานต่างๆ เช่น ถังสำรองน้ำบิ๊กแท้งค์ (BIG TANK) มีให้เลือกในแบบตั้งพื้นและฝังดินทั้งแนวตั้งและแนวนอน
 • ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร (Water Solution)
  • บริษัทให้คำแนะนำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลจัดการ ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจรทั้งน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยบริษัทสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานในการออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น สินค้ารุ่นมาตรฐานภายใต้ตราสินค้า Maxfil-UF เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานในการคัดกรองระบบ UF (Ultrafiltration) เพื่อทำระบบน้ำประปา เป็นต้นอีกทั้งสามารถออกแบบระบบการจัดการเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการดูแลระบบ เช่น ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดการผ่านระบบ IT เพื่อความรวดเร็วในการทำรายงานและความแม่นยำเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
 • ระบบบำบัดอากาศเสีย
  • บริษัทให้บริการ รับออกแบบ ปรับปรุง แนะนำ และดูแลจัดการระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยนายช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประเภทการให้บริการดังนี้
   • การให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
   • การให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
   • การให้บริการซ่อมอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำดีและน้ำเสียทุกชนิด
   • การให้บริการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Eco-Friendly Construction Product

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะครีลิคเสริมใยแก้วผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปและระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงการ โดยสามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

 • ผนังเบาสำเร็จรูป บัวประดับ และวัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งอาคาร ที่ผลิตจากวัสดุซีเมนต์เสริมใยแก้วที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้ตามจินตนาการของสถาปนิก ในรูปแบบลักษณะที่ซับซ้อนยากแก่การผลิตและติดตั้งได้โดยวัสดุทั่วไปในท้องตลาด วัสดุซีเมนต์เสริมใยแก้ว มีน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานและทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ สามารถนำมาออกแบบใช้ในเกือบทุกอาคาร ตอบสนองต่อรูปแบบทั้งอาคารย้อนยุคและทันสมัย มีความเหมาะสมต่อการนำไปออกแบบปรับปรุงทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ที่ต้องการลดภาระน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างอาคารและมีความรวดเร็วในการผลิตและติดตั้งใช้งาน
 • ระบบผนังกันเสียง
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบผนังกันเสียง โดยได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมเสียงและออกแบบระบบผนังกันเสียงจากบริษัท ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมเสียงผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ ซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ระบบผนังกันเสียงสามารถออกแบบโดยใช้หลักการควบคุมเสียงรบกวน การลดระดับเสียงรบกวน ด้วยการสะท้อน กระจายเสียง และดูดซับเสียง โดยมีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงและลดระดับเสียงรบกวนในจุดรับผลกระทบจากเสียง โดยออกแบบให้สามารถใช้กับโครงการในระบบจราจร โครงการอาคารที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม
 • ถังบรรจุสารเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสารเคมี
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ถังบรรจุสารเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสารเคมี ได้ถูกออกแบบ ทดสอบตามหลักวิศวกรรมและผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบ Auto Spray และ Filament Winding โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีที่สัมผัสและบรรจุ และยังเหมาะสมกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยมีการให้บริการ ออกแบบ แนะนำ ผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Rooftop Solar Energy

บริษัทเป็นผู้ให้บริการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบ ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ แผงโซล่าเซลล์ REC จากประเทศนอร์เวย์JINKO จากประเทศจีน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ SMA จากประเทศเยอรมนี อุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ (Mounting Structures) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาใช้ในการติดตั้งให้กับลูกค้าโครงการของบริษัท และเพื่อการจำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป